Στο μουσείου εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα του νησιού και χρονολογούνται από την πρωτοελλαδική περίοδο, 2.800-1900 π.Χ. έως τα ρωμαϊκά χρόνια.

Το μουσείο φιλοξενεί της εξής συλλογές:

  • Κεραμική της πρωτοελλαδικής περιόδου
  • Κεραμική της μυκηναϊκής περιόδου
  • Κεραμική πρωτογεωμετρική
  • Ευρήματα της πρωτογεωμετρικής και γεωμετρικής
  • Ευρήματα ρωμαϊκής και αρχαϊκής περιόδου
  • Αγγεία και άλλα αντικείμενα από την κλασσική και ρωμαϊκή περίοδο