Όροι ενοικίασης

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣHΣ: Απαιτείται η προσκόμιση ισχύοντος διπλώματος που έχει εκδοθεί τουλάχιστον 2 χρόνια πριν. Πολίτες χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται να έχουν διεθνές δίπλωμα μαζί με την προσκόμιση του κανονικού διπλώματος.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΔΗΓΟΣ: Ο πρώτος επιπλέον οδηγός παρέχεται δωρεάν.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Μία ημέρα (24 ώρες). Μετά την πάροδο 60 λεπτών από την ολοκλήρωση της 24ωρης ενοικίασης, θα επιβάλλεται επιπλέον χρέωση μίας ημέρας.

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ: Ελάχιστο όριο ηλικίας για κατόχους πιστωτικών καρτών, 21 χρόνια και μη κατόχους 23 χρόνια.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ:Τα οχήματα είναι ασφαλισμένα έναντι τρίτων για υλικές ζημιές τρίτων (εκτός του οχήματος της “martina’s cars”)

ΦΟΡΟΙ: Το Φ.Π.Α. 16% πληρώνεται από τον μισθωτή.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τύπο του αυτοκινήτου( σε ειδικές περιπτώσεις.)

ΒΕΝΖΙΝΗ: Ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την βενζίνη την οποία είχε και αναφέρεται στο συμβόλαιο κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου!

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και χωρίς χρέωση.

ΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ: Οι κλήσεις και τα πρόστιμα από το Λιμενικό/Αστυνομία από παραβάσεις του ΚΟΚ επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.

ΑΤΥΧΗΜΑ: Σε περίπτωση ατυχήματος ο μισθωτής οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία καθώς και την αστυνομία και να προσκομίσει στην επιστροφή το δελτίο καταγραφής της αστυνομίας.