Το Μουσείο Φαλτάιτς είναι ένα λαογραφικό μουσείο στην Πλατεία του Μπρουκ στη Χώρα της Σκύρου. Είναι Μουσείο Παραδοσιακής Τέχνης, στεγασμένο στο παλιό αρχοντικό της οικογένειας Φαλτάιτς και ιδρύθηκε το 1964.