Ο κόλπος στις Τρεις Μπούκες είναι ένα φυσικό λιμάνι, της οποίας οι είσοδοι προστατεύονται από τα νησιά του Πλατιά και Σαρακήνικο. Εκεί βρίσκεται ο τάφος του ρομαντικού ποιητή Ρούπερτ Μπρουκ.